ProMosaik Partner España – El Seu traductor jurídic

La traducció jurídica, especialment la traducció de contractes, lleis o comunicats entre jutjats i autoritats d´idiomes diferents, han passat a primer pla degut a les relacions econòmiques i comercials internacionals.
Per tal d´evitar conseqüències i baralles jurídiques serioses, és indispensable una traducció exacta de la informació jurídica.
La traducció de documents jurídics comporta dos desafiaments principals: una terminologia precisa i una cultura jurídica tant del país del idioma de sortida com del d´arribada. Es tracta d´una especialitat dins la industria de la traducció. I demana de molta passió i especialització dins d´aquest àmbit.
Un traductor competent necessita tenir un bon coneixement dels dos sistemes jurídics dels dos països. També necessita saber i comprendre les diferències culturals existents entre els dos sistemes, ja que impacten directament en la utilització de l´idioma. Finalment, els mètodes de traducció, les tècniques i estratègies, serveixen de tret de sortida per aconseguir el millor resultat en benefici del client.